Politika cookies

1.CO JE COOKIE?

1.1 Definice

Cookie je textový soubor, který může být uložen v vyhrazeném prostoru na pevném disku vašeho zařízení (například počítač, tablet, smartphone atd.) při použití prohlížeče k zobrazení webové stránky, aplikace nebo reklamy.

Soubor cookie umožňuje jeho vydavateli identifikovat zařízení, ve kterém je uložen, po dobu platnosti nebo uložení daného cookie. Cookies jsou data používaná serverem k odesílání informací o stavu uživatelskému prohlížeči a prohlížečem k odesílání informací o stavu zpět na původní server. Tyto informace o stavu mohou zahrnovat například identifikátor relace, preferovaný jazyk, datum vypršení platnosti, odpovědní doménu atd.

1.2 Právní rámec

Článek 32 zákona o ochraně osobních údajů, po transpozici prvního balíčku Telecom zákonem č. 2004-669 ze dne 9. července 2004 o elektronických komunikacích a audiovizuálních komunikačních službách, vyžaduje, aby byl každý uživatel jasně a úplně informován o účelu každého typu cookie a o způsobech, jak se může postavit proti jejich instalaci.

2. JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

Používáme čtyři základní typy cookies, jejichž účely jsou popsány níže.

2.1 Analytické cookies

Jedná se o cookies, které nám umožňují pochopit používání a výkon našich stránek, sestavovat statistiky, objemy návštěvnosti a používání různých prvků našich stránek (navštívený obsah, cesty), což nám umožňuje zlepšovat zájem a ergonomii našich služeb (nejčastěji konzultované stránky nebo sekce, nejčtenější články atd.) a pamatovat si informace týkající se vašich preferencí při prohlížení (například výběr jazyka). Na našich stránkách se jedná o cookies, které ukládá france.fr na vaše zařízení pro potřeby navigace, optimalizace a personalizace našich služeb (tyto cookies se týkají zejména našich řešení webové analytiky).

2.2 Cookies relace

Jedná se o cookies, které zmizí, jakmile uživatel opustí stránky.

2.3 Trvalé cookies

Jedná se o cookies, které zůstávají na zařízení uživatele, dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud je uživatel nevymaže pomocí funkcí svého prohlížeče.

Výslovný souhlas pro implementaci trvalých, analytických nebo relace cookies není povinný, protože data jsou používána pro statistické účely a informace uvedené v těchto pravidlech jasně informují o povaze, typu a použití cookies.

2.4 Sledovací cookies

Jedná se o cookies, které umožňují sledování uživatelů, jako jsou údaje o hrubé návštěvnosti spojené s identifikátorem (například IP adresa). Tyto informace jsou uchovávány maximálně šest (6) měsíců od jejich prvního vložení bez možnosti prodloužení při nových návštěvách. Po této době jsou tyto údaje vymazány a/nebo anonymizovány.

Výslovný souhlas pro implementaci sledovacích cookies není povinný, protože máme systém pro mazání a/nebo anonymizaci shromážděných údajů po více než šesti (6) měsících.

Níže uvedené cookies týkající se reklamy a cookies třetích stran nejsou používány Atout France a jsou uvedeny pro vaši úplnou informovanost.

2.5 Reklamní cookies

Reklamní cookies vyžadují předchozí souhlas uživatele (článek 32 zákona o ochraně osobních údajů).

NASTAVENÍ COOKIES: Nastavení cookies umožňuje shromažďování souhlasu uživatele. Výchozí nastavení internetových prohlížečů je obvykle nastavena na přijímání cookies, ale můžete to změnit změnou nastavení prohlížeče. Pokud není nastaveno, prohlížeč může poskytovat moduly nebo webové platformy spravující souhlasy.

Nicméně, vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete cookies deaktivovat, některé části našich zdrojů nemusí být přístupné.

2.6 Cookies třetích stran

Vydání a použití cookies třetími stranami podléhá jejich politikám „cookies“. Informujeme vás o účelu cookies, o kterých máme znalosti, a o prostředcích, které máte k dispozici k volbě vůči těmto cookies. Zejména můžeme na našich stránkách zahrnout počítačové aplikace třetích stran, které vám umožňují sdílet obsah našich stránek s ostatními lidmi nebo informovat tyto ostatní osoby o vašem konzultaci nebo názoru na obsah našich stránek. Cookies třetích stran vydané na našich stránkách pocházejí z aplikací integrovaných do našich stránek, přičemž hlavní jsou: Google Analytics (statistická měření) utma, utmb, utmc, utmz Piano Analytics (statistická měření) idrxvr, tmst.

3. ZPŮSOBY ODMÍTNUTÍ/VYMAZÁNÍ COOKIES

Uložení cookie na zařízení je podstatně podmíněno vůlí uživatele zařízení, kterou může kdykoli vyjádřit a změnit, a to bezplatně.

Pokud jste v prohlížeči povolili ukládání cookies na vaše zařízení, mohou být cookies integrované na stránkách a v obsahu, které jste si prohlíželi, dočasně uloženy ve vyhrazeném prostoru vašeho zařízení.

Zde jsou prostředky, které máte k dispozici k přijímání/odmítání nebo vymazání cookies na našich stránkách:

Většina prohlížečů přijímá cookies ve výchozím nastavení. Nicméně, můžete se rozhodnout tyto cookies blokovat nebo požádat prohlížeč, aby vás upozornil, když se webová stránka pokusí implementovat cookie na vaše zařízení. Chcete-li změnit správu cookies vašeho prohlížeče, můžete upravit nastavení na kartě ochrany osobních údajů. Pro správu cookies a vašich voleb je konfigurace každého prohlížeče odlišná. Je popsána v nápovědě vašeho prohlížeče, která vám umožní zjistit, jak změnit vaše preference týkající se cookies:

  • Pro Internet Explorer
  • Pro Safari
  • Pro Google Chrome
  • Pro Firefox
  • Pro Opera

Odkazy na opt-out pro analytické cookies

Používání platformy pro správu cookies pro sdílené cookies a reklamní cookies

Další informace o behaviorální reklamě a ochraně soukromí na internetu naleznete na této adrese: http://www.youronlinechoices.com/cz/ (Externí odkaz), kde také najdete seznam registrovaných společností, které vám nabízejí možnost odmítnout nebo přijmout cookies, které používají k přizpůsobení vašich informací o prohlížení reklamy, které mohou být zobrazeny na vašem zařízení. Cookie uložené při používání tlačítek sdílení je také zahrnuto do této platformy.

Upozornění: Zohlednění vašeho přání je založeno na cookie. Pokud odstraníte všechny cookies uložené na vašem zařízení (prostřednictvím vašeho prohlížeče), my ani naši poskytovatelé nebudeme vědět, že jste si tuto možnost vybrali.

4. DALŠÍ INFORMACE O COOKIES

Na webových stránkách CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ (Externí odkaz)

Průvodce osvědčenými postupy UFMD: http://www.sri-france.org/documentation/documents-juridiques/guide-ufmd-de-bonnes-pratiques-concernant-lusage-des-cookies-publicitaires/ (Externí odkaz)