5 faktů o Pont du Gard

Akvadukt Pont du Gard patří nejnavštěvovanější starověké památky ve Francii. Je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO a je to jedna z nejlépe zachovaných římských památek na světě.

Najdete ho v region Okcitánie na hranici s Provence, mezi městy Nîmes, Uzès a Avignon. Tento div antického světa dokládá neuvěřitelnou technickou vyspělost Římanů, nicméně i jeho okolí, které bylo nově upraveno na počátku tisíciletí, a zdejší příroda tvoří kouzlo celého místa.

49 metrů

Pont du Gard byl nejvyšší římský akvadukt postavený Římany v prvním století před Kristem. Na tehdejší dobu držel se 49 m výšky rekord. Dnes je to jediný dosud stojící antický třípatrový most se třemi řadami různě velkých oblouků – 6 dole, 11 uprostřed a 35 v horním patře.

50 kilometrů

Most byl součástí římského akvaduktu, který přiváděl vodu z hor u Uzès do Nîmes: 50 km potrubí vedlo krajem i podzemím, ale muselo také překonat soutěsky řeky Gardon. Most Pont du Gard byl postaven proto, aby akvadukt překročil řeku a zachoval stálý spád vody. V horním patře dnes měří 273 m na délku, původní délka mostu byla 360 m a měl ještě dalších 12 oblouků.

Pont du Gard - 50 000 tun

Tato obrovská stavba je velmi těžká, váží téměř 50 000 tun. Tisíc mužů na ní pracovalo 5 let. Když se na oblouky podíváte zblízka, zjistíte, že kameny jsou opracované s velkou přesností.

2000

V roce 2000 se otevřela nová kapitola dějin Pont du Gard. Akvadut byl v provozu až do 6. století, ve středověku sloužil jako mýtná cesta a jako obyčejný most byl používán v 18.-20. století. V roce 2000 byly zahájeny restaurační práce, které památce vrátily její lesk, zbavily jí dopravy a dostaveb, které v průběhu staletí vyrostly v jejím okolí, a upravily okolí v přírodním duchu.

4500 m²

V podzemí na levém břehu řeky bylo otevřeno nové a fascinující muzeum zabudovaní pod zemí, které velmi názorným způsobem seznamuje s historií akvaduktu a průběhem jeho stavby, jeho fungováním i s významností role, kterou v život v antické době hrál. Na ploše 4500m² se s ním seznámíte i prostřednictvím filmů, vystavených exponátů a virtuálních rekostrukcí.

Kde je Pont du Gard v Okcitánii