5 faktů o Pont du Gard

Inspirace

Okcitánie - jih FrancieProvencePro milovníky kultury a památek

Antický Pont du Gard v Okcitánii nesmíte minout už kvůli jeho mimořádným rozměrům
© xenotar - Getty Images - Antický Pont du Gard v Okcitánii nesmíte minout už kvůli jeho mimořádným rozměrům

Doba čtení: 0 minPublikováno dne 15 února 2024

Akvadukt Pont du Gard patří nejnavštěvovanější starověké památky ve Francii. Je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO a je to jedna z nejlépe zachovaných římských památek na světě.

Najdete ho v region Okcitánie na hranici s Provence, mezi městy Nîmes, Uzès a Avignon. Tento div antického světa dokládá neuvěřitelnou technickou vyspělost Římanů, nicméně i jeho okolí, které bylo nově upraveno na počátku tisíciletí, a zdejší příroda tvoří kouzlo celého místa.

49 metrů

Noční osvětlení Pont du Gard
© benkrut - Getty Images - Noční osvětlení Pont du Gard

Pont du Gard byl nejvyšší římský akvadukt postavený Římany v prvním století před Kristem. Na tehdejší dobu držel se 49 m výšky rekord. Dnes je to jediný dosud stojící antický třípatrový most se třemi řadami různě velkých oblouků – 6 dole, 11 uprostřed a 35 v horním patře.

50 kilometrů

Most byl součástí římského akvaduktu, který přiváděl vodu z hor u Uzès do Nîmes: 50 km potrubí vedlo krajem i podzemím, ale muselo také překonat soutěsky řeky Gardon. Most Pont du Gard byl postaven proto, aby akvadukt překročil řeku a zachoval stálý spád vody. V horním patře dnes měří 273 m na délku, původní délka mostu byla 360 m a měl ještě dalších 12 oblouků.

Pont du Gard - 50 000 tun

Když se na oblouky Pont du Gard podíváte zblízka, uvědomíte si, kolik práce jeho stavba dala
© Wavetop - Getty Images - Když se na oblouky Pont du Gard podíváte zblízka, uvědomíte si, kolik práce jeho stavba dala

Tato obrovská stavba je velmi těžká, váží téměř 50 000 tun. Tisíc mužů na ní pracovalo 5 let. Když se na oblouky podíváte zblízka, zjistíte, že kameny jsou opracované s velkou přesností.

2000

V roce 2000 se otevřela nová kapitola dějin Pont du Gard. Akvadut byl v provozu až do 6. století, ve středověku sloužil jako mýtná cesta a jako obyčejný most byl používán v 18.-20. století. V roce 2000 byly zahájeny restaurační práce, které památce vrátily její lesk, zbavily jí dopravy a dostaveb, které v průběhu staletí vyrostly v jejím okolí, a upravily okolí v přírodním duchu.

4500 m²

V obrovském podzemním muzeu se seznámíte s historií a fungováním akvaduktu.
© Jean-Luc Mabit - V obrovském podzemním muzeu se seznámíte s historií a fungováním akvaduktu.

V podzemí na levém břehu řeky bylo otevřeno nové a fascinující muzeum zabudovaní pod zemí, které velmi názorným způsobem seznamuje s historií akvaduktu a průběhem jeho stavby, jeho fungováním i s významností role, kterou v život v antické době hrál. Na ploše 4500m² se s ním seznámíte i prostřednictvím filmů, vystavených exponátů a virtuálních rekostrukcí.

Další informace:

Autor: Pascale Filliâtre

Zobrazit víc