Transport van huisdieren

Indien je van plan bent om op vakantie naar Frankrijk te gaan met één of meer huisdieren, dan is het raadzaam om enkele voorzorgsmaatregelen te treffen om zo de gezondheid van je eigen huisdier en die van anderen te waarborgen.

De Europese lidstaten hebben maatregelen genomen om de gezondheid van mens en dier te waarborgen. In dit kader past Frankrijk sinds 1 oktober 2004 de bepaling 998/2003 toe voor huisdieren die voor niet commerciële doeleinden naar andere landen gaan. Hiermee wordt derhalve de richtlijn 92/65/CE gewijzigd. www.europe.eu.int (Externe link)

1. Identificatie

De eigenaren die hun hond, kat of fret willen meenemen op reis zijn verplicht deze dieren te laten tatoeëren of een elektronische chip te laten plaatsen (tenzij dit al gedaan is).

2. Europees dierenpaspoort/inenting tegen Rabiës

Het nieuw Europees dierenpaspoort is sinds 1 oktober 2004 verplicht. Met dit paspoort kunnen eigenaren hun huisdier meenemen op reis in de landen binnen de Europese Unie. Iedere persoon die van het ene land naar het andere reist met zijn hond, kat of fret moet het paspoort, dat in de plaats komt van de voormalige documenten, kunnen tonen.

Het Europees dierenpaspoort vermeldt de identificatie van het dier (tatoeage of chip), een beschrijving van het dier, de naam en het adres van de eigenaar en de datum van inenting tegen rabiës. Het paspoort is bij de dierenarts te verkrijgen.

Als het dier nog nooit is ingeënt, moet men 1 maand wachten voordat de inenting geldig is en het dier kan worden meegenomen naar Frankrijk. Indien de inenting tegen rabiës niet meer geldig is (meer dan 1 jaar geleden) dan moet het dier opnieuw ingeënt worden. In dat geval moet men ook 1 maand wachten voordat de inenting weer geldig is.

3. Bijzondere maatregelen

I- Beperking van het aantal dieren Er is geen restrictie voor wat betreft het aantal huisdieren, behalve als het om handelsverkeer gaat.

II- Dieren jonger dan drie maanden. Het is verboden om dieren die jonger zijn dan drie maanden in Frankrijk in te voeren.

III- Er gelden bijzondere maatregelen voor zogenaamde "aanvals- en verdedigingshonden" waarvan bekend is dat ze gevaarlijk kunnen zijn:

1- Honden zonder officiële stamboekpapieren en die qua uiterlijk lijken op de volgende rassen behoren tot de eerste categorie (aanvalshonden): Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier ("pit-bulls"), Mastiff ("boer-bull") en Tosa. Het is verboden deze honden mee te nemen voor een verblijf in Frankrijk of ze mee te nemen op een doorreis door Frankrijk.

2- Honden van het zuivere ras Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Tosa en honden die lijken op het Rottweilerras behoren tot de tweede categorie (waakhonden en verdedigingshonden). Verblijf in Frankrijk wordt toegestaan, maar de volgende voorwaarden dienen in acht genomen te worden: in openbare gelegenheden is het dragen van een muilkorf verplicht en moeten de dieren aangelijnd zijn, de houder / eigenaar moet minstens 18 jaar zijn, niet veroordeeld zijn voor een misdaad of tot een gevangenisstraf en het dier moet verzekerd zijn.

Bij controle worden alleen geldende stamboekpapieren erkend als bewijs van raszuiverheid van je hond. Belangrijk: de hierboven genoemde regels gelden tevens voor personen die met hun dieren in Frankrijk op doorreis zijn.

4. Documenten niet in orde?

Bij constatering van het niet naleven van de hierboven genoemde regels kan je dier in beslag genomen worden, of worden gerepatrieerd.

5. Contact

Contactpersoon bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Daphne Tamigniaux@sante.belgique.be
Tel : 02 524 73 17 Fax : 02 524 73 49
E-mail : daphne.tamigniaux@sante.belgique.be
Internetsite: www.diplomatie.belgium.be/nl (Externe link)
Dierenvervoer naar Frankrijk: Dierenvervoer (Externe link)

Website: https://agriculture.gouv.fr/ (Externe link)
Contact (Externe link)
Sous-direction de la santé et de la protection animales
Tél : +33 (0) 1 49 55 84 83
Fax : +33 (0) 1 49 55 43 98
Bureau de la Protection Animale
tel : +33 (0) 1 49 55 84 71

Het is eveneens aan te raden van tevoren te informeren of een hotel of een andere accommodatie huisdieren accepteert. Je kan ook contact opnemen met je dierenarts voor meer informatie.

Lees ook:
Gaat de hond mee op vakantie?
Zijn de Franse stranden toegankelijk voor honden