Visum en Douane

Praktische informatie

Overzeese gebiedenVisa, paspoort en douane

Atout France / Phovoir
© Atout France / Phovoir

Leestijd: 0 minGepubliceerd op 15 december 2017

Wat zijn de vereisten voor het verkrijgen van paspoorten en visa voor een verblijf in Frankrijk, en wat zijn de douaneprocedures?

Visum

Alle buitenlandse staatsburgers die in Frankrijk wensen te verblijven (met uitzondering van hen die onder vrijstelling van de visumplicht vallen), moeten aan de grens bewijsstukken kunnen tonen waarmee zij het doel van hun verblijf, de middelen waarmee ze in hun levensonderhoud voorzien en hun accommodatie kunnen aangeven.

Inwoners van landen binnen het Verdrag van Schengen en mensen die zijn vrijgesteld van de visumplicht, hoeven geen visum te hebben. Mensen die wel een visum nodig hebben om naar Frans grondgebied te mogen reizen, dienen voor vertrek een visum aan te vragen bij de Franse ambassade of bij het Franse consulaat in het land van verblijf van de aanvrager. Het type visum hangt af van de verblijfsduur en de redenen om in Frankrijk te verblijven, behalve in bepaalde gevallen:

  • Voor verblijven minder of gelijk aan 90 dagen (3 maanden) moet een visum aangevraagd worden voor een kort verblijf met de naam ‘Visum Schengen’. Over het algemeen wordt dit visum afgegeven voor vakantie- of werkreisjes of voor familiebezoeken. Het visum Schengen staat de houder toe voor een kortdurende opleiding, stage, of een bepaalde activiteit (artiesten op tournee, wedstrijd voor een kampioenschap, en dergelijke) naar Frankrijk te komen. De doorreisvisums staan de houder toe in Frankrijk te verblijven voor een periode van 5 dagen of minder.
  • Het doorreizen op een Frans vliegveld zonder de ‘internationale zone’ te verlaten is een speciaal geval, want de buitenlander komt niet op Franse bodem en is niet gebonden aan een visum om het land binnen te mogen gaan.
  • Voor verblijven van meer dan 90 dagen (3 maanden) heeft men een visum nodig voor een lang verblijf, aangepast aan de duur en de motieven van het verblijf. De uitgifte van dit visum geschiedt wanneer men zich na aankomst in Frankrijk registreert bij het Office Français d’Immigration et d’Intégration of bij de bevoegde prefectuur. Eenmaal op Franse bodem, zal de houder zijn visum of status niet meer kunnen veranderen. Bovendien is een werkactiviteit in Frankrijk onderworpen aan specifieke procedures waarbij een werkvergunning aangevraagd moet worden voorafgaand aan het aanvragen van een visum.

Als het gaat om Franse overzeese gebieden, kunnen de regels verschillen met die voor de Franse metropool. De aanvrager zal zijn bestemming en de details van zijn vliegreis moeten specificeren.

Vrijstelling van de visumplicht

De Europese regelgeving 539/2001 stelt een aantal nationaliteiten vrij van een visum voor een kort verblijf in de Schengenlanden.

Afhankelijk van het profiel van de aanvrager worden de volgende specifieke bepalingen van de wet van de Europese Unie toegepast:

  • Staatsburgers uit landen die lid zijn van de EU, de EER of Zwitserland zijn niet onderworpen aan het visum voor binnenkomst en verblijf, ongeacht de duur van hun verblijf.
  • Familieleden van een staatsburger uit één van de lidstaten van de EU, de EER of Zwitserland (een echtgenoot, minderjarigen of afhankelijke bloedverwanten) zijn onderworpen aan dezelfde regels als anderen met hun nationaliteit.

Douane

Wanneer je in Frankrijk aankomt, in een treinstation, op een haven of een vliegveld, zijn er twee afzonderlijke passages van de douane. Afhankelijk van de inhoud en de hoeveelheid producten die je meeneemt is er een ‘groen’ en een ‘rood’ filter. Bij het groene filter heb je niets om aan te geven. Bij het rode filter moet je je producten wel aangeven. Vanaf aankomst in Frankrijk tot en met je vertrek, moet je de bedragen, de productnamen en de waarde aangeven van hetgeen je vervoert. Deze (gratis) verklaring gaat naar de douaneadministratie die de controles uitvoert. De douane strijdt tegen het witwassen van geld afkomstig van illegale handel of van verdovende middelen.

Let op: je kunt gecontroleerd worden op het gehele nationale grondgebied. Bron: Ministère des Affaires étrangères et de la direction générale des douanes et droits indirects

De douane bemoeit zich niet met reizen binnen de EU. Wel gelden er speciale regels voor goederen waarvoor je in Nederland accijns moet betalen en voor auto's en motoren. Ook kunnen er speciale regels gelden voor bepaalde andere goederen die je uit een ander EU-land naar Nederland meeneemt. Dat zijn voornamelijk regels om de gezondheid en veiligheid in Nederland te bewaren. Hierbij kan je denken aan (huis)dieren, planten, dierlijke of plantaardige producten en aan (nep)wapens en munitie.

Als je vanuit een ander EU-land naar Nederland reist, dan mag je niet meer dan de volgende hoeveelheden van accijnsgoederen meenemen: 110 liter bier, 90 liter wijn (waarvan maximaal 60 liter mousserende wijn), 20 liter likeurwijn zoals sherry of port, 10 liter gedistilleerde drank zoals whiskey, cognac, jenever, 800 sigaretten, 400 cigarillo's, 200 sigaren, 1 kilo rooktabak (inclusief waterpijptabak).

Voor meer inlichtingen kun je je wenden tot de dienst douane-aangelegenheden te Parijs op telefoonnummer +33 (0) 172 40 78 50 of via de website:

Door de redactie van France.fr

De redactie van France.fr volgt de laatste trends en ontwikkelingen in Frankrijk om je op de hoogte te houden van een land dat haar tradities blijvend weet te vernieuwen. Onze passie is verhalen vertellen die jou inspireren Frankrijk te (her)ontdekken.

Bekijk meer