Hoe de Olympische Spelen van 2024 nóg duurzamer worden

Hernieuwbare energie, verstandig bouwen, een circulaire economie en duurzaam vervoer … de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs gaan voor ‘groen’ en hebben de ambitie om nog duurzamer te worden dan eerdere edities. In het licht van het milieu en de klimaatverandering wil het grootste sportevenement ter wereld een voorbeeld stellen en een positieve beweging in gang zetten. Met eenvoud, innovatie en lef. Parijs 2024 zet zich vol in voor duurzaamheid en dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Spelen met een kleinere ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk van de Olympische Spelen halveren ten opzichte van de edities van 2012 en 2016, en meer compenseren dan wat er wordt uitgestoten. Dat is het ambitieuze doel van het organisatiecomité van Parijs 2024, aansluitend en vooruitlopend op de doelstelling van het Internationaal Olympisch Comité om de Spelen in 2030 volledig CO₂-neutraal te laten zijn. Daarmee zouden de Olympische Spelen van Parijs het eerste internationale sportevenement zijn dat deze doelstelling verwezenlijkt. Volgens de organisatoren zal tijdens het evenement ongeveer 1,58 miljoen ton aan CO₂-equivalent, tegenover 3,4 miljoen in 2012 en 3,6 miljoen in 2016, worden uitgestoten.

Naast alle duurzame initiatieven op het gebied van vervoer, de aanleg van nieuwe bouwwerken, de accommodaties en de catering, is er nog het plan voor een vrijwillige CO₂-compensatie voor de uitstoot die echt niet vermeden kan worden. Hiervoor komt een tool beschikbaar waarmee de CO₂-impact kan worden gemeten. De geselecteerde compensatieprogramma’s, waarvan sommige al in gang zijn gezet, worden over alle continenten verdeeld en voldoen aan de hoogste certificeringsnormen. Daarnaast komt er nog een aanvullend compensatieprogramma ter ondersteuning van projecten in Frankrijk.

Minder en beter bouwen met duurzame materialen

Door voor 95% van de wedstrijden gebruik te maken van bestaande of tijdelijke locaties (zoals het Grand Palais Éphémère op de Champ-de-Mars voor het onderdeel judo en rolstoelrugby) hebben de Olympische Spelen van 2024 in Parijs gekozen voor eenvoud. Minder bouwen beperkt de CO₂-voetafdruk en is tegelijkertijd een mooie kans om de rijke architectuur en het bestaande erfgoed voor het voetlicht te brengen. Want daar ontbreekt het niet aan in Parijs! De mooiste monumenten (Externe link) van de Franse hoofdstad vormen een geweldig decor voor de diverse disciplines.

Les Invalides, de Bercy Arena, Roland-Garros, het stadhuis, het Stade de France (binnenkort voorzien van een dak met zonnepanelen), het Parc des Princes en de Paris La Défense Arena geven allemaal acte de présence. Waarbij bereikbaarheid met het openbaar vervoer ook als een van de selectiecriteria gold.

Bij de sportfaciliteiten die nieuw worden gebouwd (het zwembad in Saint-Denis en het olympisch en paralympisch dorp in de toekomstige ecowijk Seine-Saint-Denis) is in het ontwerp rekening gehouden met het milieu. Zowel het olympisch zwembad als de Arena La Chapelle hebben een hoge milieuprestatie, wat betekent dat ze gedurende hun gehele levenscyclus ‘koolstofarm’ zijn.

De allernieuwste olympische locaties zijn milieugecertificeerd of worden op dit moment gecertificeerd. Zo hebben de Paris La Défense Arena, het Vélodrome National en het stadion in Nice het HQE-label (Haute Qualité Environnementale) voor hun hoge milieukwaliteit, heeft de nationale golfbaan in Guyancourt het GEO-label (Golf Environment Organisation), is Roland-Garros BREEAM- en ISO 20121-gecertificeerd net als de klimhal in Le Bourget die ook ISO20121-gecertificeerd is.

Gebruik van groene stroom

Parijs 2024 heeft de ambitie om alle wedstrijdlocaties van de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 te voorzien van groene stroom. De organisatoren hebben hun intentie uitgesproken om zonne- en windenergie in plaats van fossiele energie te gebruiken. En als de wind en de zon het af laten weten? Dan wordt de energie elders vandaan gehaald, maar met gebruikmaking van Garanties van Oorsprong. Dat zijn digitale certificaten die aantonen dat de ingekochte energie afkomstig is van een duurzame bron in Europa. Eén GvO staat voor één MWh aan duurzame energie die elders in het netwerk wordt gepompt om je verbruik te compenseren.

Voorrang voor schoon en duurzaam vervoer

Of er in 2024 daadwerkelijk vliegende taxi’s boven Parijs zullen rondcirkelen is nog maar de vraag (het idee werd geopperd!), maar het gebruik van duurzaam vervoer, zoals de fiets, het openbaar vervoer, de metro en de regioale trein, krijgt hoe dan ook prioriteit tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs. Alle sportlocaties zijn dan ook bereikbaar met het openbaar vervoer. Om dit idee kracht bij te zetten en om het autoverkeer terug te dringen wordt het Parijse centrum vanaf begin 2024 autoluw. Alle Olympische officials en sporters zullen met schone auto’s worden vervoerd. Verder wordt het openbaar vervoer op wedstrijddagen gratis op vertoon van een toegangsbewijs. 80% van de wedstrijdlocaties in Parijs bevindt zich tenslotte binnen een straal van 10 km en op minder dan een halfuur reizen vanaf het olympisch dorp. Verder zullen er nieuwe fietspaden worden aangelegd om het Stade de France en het zwembad met het olympisch dorp te verbinden en komen er 10.000 extra stallingsplekken voor fietsen.

Toekomstige generaties inspireren

Zou het niet fantastisch zijn als de Olympische Spelen van 2024 in Parijs model zouden komen te staan voor de organisatie van alle volgende Olympische Spelen en andere grote ecologisch verantwoorde evenementen? Het is in elk geval het doel dat het organisatiecomité en de stad Parijs voor ogen hebben. Met de komende Spelen willen zij de ecologische transitie van de sportwereld en de maatschappij als geheel versnellen.

Beter waterbeheer is een van de innovatieve oplossingen die elders navolging zou kunnen krijgen. Zo zullen tijdens de Spelen van Parijs het openwaterzwemmen en de triatlon in de Seine plaatsvinden dankzij een investering van 1,4 miljard euro om de rivier zwembaar te maken. Maar ook de duurzame initiatieven op het gebied van de circulaire economie en het behoud van biodiversiteit verdienen navolging. Parijs blijft de wereld inspireren!

Voedselverspilling en het gebruik van wegwerpplastic beperken

De Spelen van 2024 in Parijs zetten zich ook in voor een duurzame catering tijdens het evenement. Naar verwachting zullen er zo’n 13 miljoen maaltijden geserveerd worden en die moeten zijn samengesteld op basis van verantwoorde en seizoensgebonden producten van lokale partners en producenten. Het doel is om voedselverspilling en afval tijdens het evenement tot een minimum te beperken. Toeschouwers krijgen koolstofarme menu’s aangeboden: met twee keer zoveel plantaardige ingrediënten en minder vlees.

De stad Parijs werkt samen met de organisatoren van de Olympische Spelen van 2024 om de wereld het voorbeeld te geven van een duurzame stad. Parijs 2024 heeft zich ten doel gesteld de hoeveelheid wegwerpplastic tijdens de Spelen te halveren. Om dit voor elkaar te krijgen, wordt er een innovatief distributiesysteem voor de drankverkoop geïmplementeerd: er komen tappunten voor dranken op basis van een statiegeldsysteem en hergebruik van bekers. Plastic flessen die echt niet kunnen worden vermeden, worden recycled.