Hvis du bliver syg på ferien i Frankrig

Inspiration

Praktisk information hvis du bliver syg på ferien i Frankrig
© PHOVOIR / Atout France - Praktisk information hvis du bliver syg på ferien i Frankrig

Læsetid: 0 minUdgivet den 5 marts 2012

Det er godt at være på den sikre side, når man er ude at rejse - her er den vigtigste information til dig, der skal på ferie i Frankrig.

Det Blå Europæiske Sygesikringskort

Fra 1. august 2014 dækker dit gule sundhedskort ikke længere som rejsesygesikring uden for Danmark, Færøerne og Grønland. Hvis uheldet er ude på rejser i Frankrig skal du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort. NB: Børn bør have deres eget kort. Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Vær opmærksom på, at du er dækket forskelligt afhængigt af, hvor du rejser hen. Hvis du helt vil undgå egenbetaling, bør du tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.

Gode råd

  • Husk altid at vise det blå kort
  • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen
  • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel

Læger, tandlæger og sundhedsprofessionelle

  • For akut lægehjælp ring 112
  • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring: Besøg online-sygesikringen Ameli Direct og søg information om lægen er tilknyttet den offentlige sygesikring (link på fransk).

Læger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring, kan være tilsluttet på to forskellige måder:

  • Læger i gruppe 1 (secteur 1) opkræver kun de overenskomstmæssige takster,
  • Læger i gruppe 2 (secteur 2) opkræver et ekstra gebyr udover de overenskomstmæssige takster.

Du skal betale lægens honorar og søge refusion derefter. Lægen/tandlægen udfærdiger et behandlingsbevis (”feuille de soins”) og eventuelt en recept eller henvisning til hospital, laboratorium etc. Gem behandlingsbeviset til brug for refusionaf sygesikringens andel. Sygekassen refunderer 70 procent af de overenskomstmæssige takster.

Hvis du søger en læge, en tandlæge, en sygeplejerske, et hospital eller en klinik, kan du ved hjælp af online-sygesikringen Ameli Direct (på fransk) med nogle få klik finde en professionel eller et sundhedscenter i nærheden af dig.

Hospitaler

Sygekassen refunderer mellem 80 og 100 procent af behandlingsudgifterne på de offentlige hospitaler. Du skal betale den del af behandlingsudgifterne, som ikke betales af sygekassen.

Hvis du bliver indlagt på et privathospital, skal du være opmærksom på, om hospitalet er tilsluttet sygekassen (”conventionné”). Er det ikke det, vil du skulle betale en større del af betalingsudgifterne selv.

Ambulancetransport og ambulanceflyvninger i nødstilfælde er gratis. For anden transport til hospital refunderer sygekassen 65 procent af fastlagte takster, afhængig af transportmåden. Der er ikke tilskud til transport og redning som følge af skiulykker!

På hjemmesiden etablissements.hopital.fr (på fransk) finder du en liste over hospitaler og klinikker i Frankrig per region, departement og by.

Apoteker

De har generelt åbent fra kl. 8.30 til 20.00 mandag til lørdag. De holder lukket på skift om søndagen. Du kan se en liste over de nærmeste vagtapoteker på hjemmesiden pharmacies de garde (på fransk).

Hvis et apotek har lukket, vil der altid være en liste over de nærmeste vagtapoteker på døren. NB: Visse apoteker har åbent om søndagen, andre har døgnåbent eller åbent indtil meget sent om natten.

De danske konsulater i Frankrig

Såfremt du har brug for konkret hjælp vil ambassaden eller en af de danske konsuler være behjælpelig.

Link til konsulater i Frankrig

Yderligere information hos Udenrigsministeriets Borgerservice

Af France.fr

Se mere