Naturarvet i Frankrikes utomeuropeiska territorier

De franska departementen och territorierna utanför Europa har en unik natur med en särskilt rik biologisk mångfald. Myndigheterna och turistorganisationerna är medvetna om hur känsliga dessa ekosystem är och har vidtagit åtgärder för att skydda naturarvet.

Réunion

Frankrikes nionde största nationalpark grundades 2007 och utgör 40 procent av öns yta. Den sträcker sig över 23 kommuner och inbegriper över 300 inhemska växtarter, en unik djurvärld och en aktiv vulkan. Réunions "bergstoppar, kitteldalar och vallar" finns på UNESCO:s världsarvslista för naturmiljöer.

Sedan 1970-talet har öns korallrev drabbats av betydande förstörelse beroende på naturliga orsaker som cykloner och/eller fenomen orsakade av människan (föroreningar, överfiske...). För att komma till rätta med denna situation har Réunion sedan 2007 inrättat ett marint naturreservat som upptar en yta på 35 km² och omfattar 80 procent av öns korallrev (i hela världen är det bara 5 % av korallreven som är skyddade på något sätt…).

15 kommuner har bildat ett nätverk med namnet Villages Créoles® (kreolska byar) och har gått i bräschen för kvalitet med ansvar. Nätverket har till syfte att delta i befolkningens och territoriernas utveckling och att bidra till miljöns och den biologiska mångfaldens bevarande.

2007 belönades nätverket med priset för ansvarsfull turism (Trophées du Tourisme Responsable) i kategorin kultur och kulturarv.

Nya Kaledonien

Två tredjedelar av den 23 000 km² stora lagunen i Nya Kaledonien är sedan juli 2008 upptagen på UNESCO:s världsarvslista. Den består av sex specifika platser: korallbarriären och mangroveträden i söder, kustområdena i norr och öster och den stora lagunen i norr, Loyautéöarna, atollerna Ouvéa, Beautemps-Beaupré och Entrecasteaux.

För att klassas som världsarv av Unesco måste en plats uppfylla fyra kriterier:

  • En anmärkningsvärd ekologisk och biologisk process för utvecklingen av ekosystemen.
  • Närvaron av utmärkt bevarade habitat för biologisk mångfald, också för hotade arter och arter typiska för platsen.
  • En unik naturskönhet.
  • Utgöra representativa exempel på jordens utvecklingshistoria.

Franska Polynesien

Inför de problem som orsakas av växthuseffekten har Franska Polynesien och dess aktörer engagerat sig för att skydda sitt arv och sina arter. Här är de främsta initiativen som tagits för att skydda växt- och djurlivet:

  • Centret för skydd av sköldpaddor är ett vetenskapligt initiativ och turistnäringsprojekt som startades 1999 av företaget Pae Tai Pae Uta, i vilket hotellet Méridien de Bora Bora deltar aktivt. I samarbete med berörda ministerier arbetar en grupp med konvalescens av havssköldpaddor som samlats in av volontärer. Vuxna sköldpaddor och ungar tas om hand och släpps ut när de återfått tillräckliga krafter för att undkomma rovdjur.
  • Sedan 2004 tar en klinik på Moorea hand om sjuka eller skadade havssköldpaddor som samlats in där. Sköldpaddskliniken har skapats inom ramen för ett program för att skydda havssköldpaddorna som startades av Polynesiens miljödepartement. Den ligger mitt i hotellet InterContinental Moorea Resort & Spa och sköts av organisationen "te mana o te moana". Sedan den startades har kliniken mottagit 110 sköldpaddor och släppt tillbaka 33 av dem i frihet.
  • När biologen Denis Schneider varnade om de faror som hotar korallreven beslöt styrelsen för Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa att stödja etableringen av en korallodling. Den är ett riktigt undervattenslaboratorium, först och främst avsett att skydda och vårda hotade koraller, så att de kan växa i en skyddad omgivning. Den gör det också möjligt att utforska detta speciella ekosystems mysterier under bästa tänkbara förhållanden. År 2001 sänktes artificiella korallrev i betong ner för att bilda en grund för korallkolonier och bromsa effekten av undervattensströmmar. Korallodlingen omfattar idag mer än 91 rev som utgör grunden för nästan 3 000 korallkolonier.
  • Sedan 2006 klassas Fakarava och sex andra atoller i Tuamoto-arkipelagen sombiosfärreservat av UNESCO. Fakarava är en korallring som är 60 km lång och 25 km bred, känd för sitt rena vatten. Fakaravas biosfärreservat skapades för att skydda mångfalden av undervattenslevande arter och innefattar 270 000 hektar land och hav. Förutom att skydda lagunen är syftet att bevara de talrika inhemska arterna på atollen, särskilt fåglar och sköldpaddor.

Martinique

Den regionala naturparken på Martinique skapades 1976 för att skydda och värdesätta Martiniques landskap och natur. Den täcker en stor del av ön och utgörs av naturreservatet Caravelle i norra delen av parken, fågelreservatet på de små Sainte Anne-öarna i södra delen av parken och de anlagda naturområdena som Domaine de Tivoli och Domaine d’Estripault.

Enligt sina stadgar förbinder sig naturparken på Martinique att bidra till att styra områdets utveckling, skydda naturarvet och landskapen, bevara och stödja Martiniques kulturarv, ta vara på natur- och kulturarvet för en hållbar utveckling på Martinique, utveckla turistnäringen samt informera och utbilda allmänheten.

Guadeloupe

I Guadeloupes nationalpark finns öns mest berömda platser samlade: les Deux Mamelles, les Chutes du Carbet och särskilt vulkanen Soufrière. Den här kombinationen av högst varierande miljöer till havs och på land är hem för många skyddade arter och rik ur ekologisk, landskapsmässig och kulturell synpunkt.

Nationalparken innefattar också naturreservatet Grand-Cul-de-Sac-Marin mellan Grande-Terre och Basse-Terre norr om floden Rivière Salée. Den består av mangroveskogar, kustskogar, sötvattensträsk, fuktiga prärier, korallrev och områden med undervattensväxter. Detta område klassades 1992 som biosfärreservat av UNESCO.

Guyana

I februari 2007 invigdes Amazon-nationalparken i Guyana. Den bevarar en mycket speciell miljö och ett kulturarv som inte kan särskiljas från denna (indianerna i Maripa-Soula och andra samhällen). Området täcker 3,4 miljoner hektar och är fyra gånger så stort som Korsika!

Den regionala naturparken täcker en yta på totalt 6 998 km2 mitt emellan Kaws våtmarker i öster och kommunerna Mana och Awala-Yalimapo i väster. Förutom det faktum att en av världens sista stabila populationer av svarta kajmaner finns här, är parken också ett av de viktigaste områdena för Luth-sköldpaddornas äggläggning.

Naturreservatet på ön Grand Connétable, som är 15 km brett och sträcker sig över floden Approuagues delta, får avsluta översikten. Den utgör det enda skyddade vattenområdet längs Amazonaskusten och här kan man stöta på sällsynta eller hotade marina arter som gröna sköldpaddor och jättehavsabborrar.