I nödfall - vid stöld, aggression eller brott

Telefonnummer vid nödsituationer

Om du är vittne eller offer för en olycka, här är telefonnumren till alla räddningstjänster i Frankrike:

  • SAMU (medicinsk nödsituation): 15
  • Polis: 17
  • Brandkår: 18
  • Europeiska nödnumret för mobiltelefoner: 112.

I Frankrike är dessa telefonnummer gratis och de olika tjänsterna är sammankopplade för att ge ett bättre svar i nödsituationer. Om du dessutom bevittnar ett skeppsbrott från land kan du ringa 1616, specialiserat på sjöräddning. Ett särskilt nummer 115 används för att indikera att en hemlös person verkar vara i stora svårigheter.

Förlust av pass eller annan ID handling

Lämna in en anmälan hos polisen, som utfärdar ett intyg. Sedan måste du kontakta ditt konsulat.

Förlust av nycklar eller andra objekt

Fråga på polisstationen för telefonnummer till lokala hittegods kontor (i Paris 33 (0) 1 55 76 20 00).

Förlust eller stöld av bil

Polisen tar din anmälan (eller kan styra dig vidare om din illegalt parkerade bil har tagits bort av polisen).

Förlust av husdjur

Kontakta Föreningen för djurskydd (SPA). Tel: 33 (0)1 43 80 40 66.

Olöst tvist

Om du har olösta tvister med ett hotell, EN restaurang eller en affär kontakta byrån för konsumenter och bedrägeri i det område där händelsen inträffade (Direction Departementale de la concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes). Du kan också kontakta din egen nationella myndigheter genom ditt lands konsulat eller ambassad i Frankrike (Extern länk) .

Personlig attack eller rån

Du kan lämna in en anmälan på polisstationen (i stadsområden) eller hos gendarmeriet (på landsbygden) närmast olycksplatsen. Eller så kan du kontakta åklagaren (procureur) i länsrätten (Tribunal de Grande Instance) antingen där händelsen inträffade eller där din angripare bor, om du känner till hans/hennes identitet.

Om du begår ett brott

Om du bryter mot lagen är du skyldig till åtal precis som en fransk medborgare, oberoende om gärningen gäller kränkning på motorväg, att åka kollektivt utan biljett, offentlig fylleri eller deltagande i ett bråk. Sedan den 15 april 2010 finns ett EU-omfattande nummer (116 006) i drift för att informera utländska besökare om deras rättigheter vid gripandet. Detta nummer kommer också att hänvisa den frågande till organisationer som kan hjälpa till att lösa situationen, till exempel försäkringsbolag, rättshjälp och så vidare.

Paris