Flodkryssningar i Frankriike: hälsoåtgärder

Om semestern hålls ombord en flodbåt i Frankrike, ger vi dig här all den information om de hälsoåtgärder som flodkryssningar och andra båtföreningar i Frakrike har vidtagit för att säkerställa att semestern på vattnet kan hållas tryggt, i enlighet med riktlinjerna. Välkommen ombord!

Hälsosituationen i Frankrike har de senaste veckorna genomgått en betydande förbättring. Det betyder att man har kunnat öppna upp för semesterresande till hela Frankrike.

Fas två av återöppningen i Frankrike har möjliggjort segling och båtliv. Sedan 2 juni har segling med passagerarbåtar utan övernattning enligt segelföreningen "Voies navigables de France" varit tillåtet så länge hälsoåtgärderna iakttas (desinfektion av ytan och användning av handsprit och munskydd). Sedan den 22 juni har det varit möjligt att övernatta ombord flodkryssninar, med en maxkapacitet på 10 personer.

På flodbåtarna har man också vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder. Till exempel har företaget Croisieurope tagit initiativ till certifieringen ”Safeguard” som gäller för firmans alla 56 båtar. Det innebär att alla passagerare innan ombordstigning, får ett formulär att fylla i för att säkra att ingen är sjuk före avresa. Dessutom tar personalen på båten temperaturen på passagerarna innan avresa. Munskydd och handsprit finns tillgängligt och inventariet ombord ses över regelbundet.

Vid båtuthyrningen

Båtuthyrningsföretag som Le Boat, båtuthyrningsplattformar som Click & Boat och företag som hyr ut båtar man kan segla själv, som t.ex Green River Cruises och Globe Sailor har rättat sig efter dessa förhållningsregler och erbjuder en trygg semester på vattnet: båtarna rengörs och desinficeras inifrån och ut efter varje uthyrning och man har infört ett elektroniskt check-in – check-out system. Globe Sailor tillåter upp till 12 passagerare på båtarna och erbjuder handsprit, handskar och munskydd vid ombordstigning samt ombord på båtarna. Man desinficerar också mellan varje utyrning och vid ombordstigning.

Återöppningen av Frankrike efter coronaepidemien, har förlöpt enligt följande:

Fas 1: från den 11 maj till den 1 juni 2020
Fas 2: från den 2 juni till den 21 juni 2020
Fas 3: från den 22 juni till mitten av juli 2020

Sist men inte minst ska det nämnas att de olika turistbyråerna gör en stor insats för att hålla sig ajour med de platser som återöppnas i deras område. Hitta mer information på turistbyråernas hemsidor.