Vin auktioner i världsklass: Lär känna Hospices de Beaune

Varje år sedan närmare 155 år träffas fackfolk och vinentusiaster för ett av vinvärldens viktigaste evenemang i Bourgogne: auktionen där viner från Hospices de Beaune säljs. Här följer sex saker du bör veta om den här lilla pärlan i hjärtat av vinodlingarna.

Hospices de Beaune - en femhundraårig historia

I ett gammalt sjukhus sker sedan närapå 155 år vinauktionen med de bästa vinerna av den skyddade ursprungsbeteckningen Côtes de Beaune. Byggnaden uppfördes 1443 och är fylld av historia. Den skapades av hertigen av Bourgognes kansler, Nicolas Rollin, för att hysa de allra fattigaste och det ovanliga är att man redan från början förfogade av en vinodling.

Ansedd vinodling

Vinerna som säljs på auktion den tredje söndagen i november kommer från den ansedda vingården vid Hospices de Beaune som sedan 1400-talet har byggts upp genom gåvor. Odlingarna täcker i dag cirka 60 hektar och består huvudsakligen av beteckningarna Premiers Crus och Grands Cru och är belägna kring Beaune men även i Côte de Nuits och Maconnais.

Insamling för en god sak

De medel som samlas in går till välgörenhet och är bland annat avsedda att förbättra vårdutrustning och modernisera infrastruktur. Vinsterna från auktionen gör det också möjligt att bevara olika historiska monument på samma sätt som vid Hôtel-Dieu de Beaune. Sedan 1945 stöder Hospices varje år välgörenhetsorganisationer genom att sälja ett fat vin som kallas ”pièce des Présidents”.

12,3 miljoner euro i intäkter 2019

Den 159e auktionen vid Hospices de Beaune ägde rum i november 2019 och gav 12,3 miljoner euro i intäkter. En något lägre summa än 2018 eftersom man hade mindre volymer att sälja. Den så kallade ”pièce des Présidents”, en Corton Grand cru les Bressandes, såldes för 260 000 euro. Pengarna samlades in till förmån för två föreningar: Institut du cerveau et de la moelle épinière respektive Autour de Williams som stöder forskning om den genetiska sjukdomen Williams syndrom.

Rekordförsäljningar

Ett historiskt försäljningsrekord noterades 2018 då 14,2 miljoner euro samlades in. Redan 2017 hade Hospices de Beaune lyckats bidra med över 13,5 miljoner euro och 2019 noterades ett rekordhögt snittpris per fat på 21 823 euro. År 2010 såldes ”pièce du Président” på 500 liter för det högsta priset, nämligen 400 000 euro. Och år 2012 var den på 350 liter och gick för 270 000 euro.

Nunnorna stöttepelare vid Hospices de Beaune

Nunnorna skötte Hospices de Beaune under närmare två decennier och under kriget spelade de en avgörande roll – de arbetade som sjuksköterskor och kirurger men även kockar och apotekare.

Här är Beaune i Bourgogne