Bilsemester i Frankrike: Glöm inte miljömärket

Inspiration

Studiotins
© Studiotins

Lästid: 0 minPublicerad den 17 maj 2019

Ska du på bilsemester i Frankrike? Kom ihåg att kontrollera om du behöver det nya miljömärket "Crit'Air" till bilen. För att minska luftföroreningarna har man i flera franska städer infört särskilda miljözoner kallade ZCR, eller "Zones à circulation restreinte" (Zon med Trafikbegränsning). Inom dessa är det obligatoriskt att ha Crit'Air-märket på bilen och att följa övriga gällande regler och restriktioner.

Vad är ett Crit'Air-märke?

Med Crit'Air-märkningen blir bilar och andra motorfordon indelade i sex kategorier beroende på hur mycket föroreningar som de orsakar. Vid ingången till ZCR-zonerna kan man finna skyltar med eventuella restriktioner. Om man inom dessa zoner inte har ett Crit'Air-märke på bilen kan man få böter.

Beställ Crit-Air-märket på denna sida i god tid innan semestern, eftersom Crit'Air-märket endast skickas med post.

Var är Crit'Air-märket obligatorisk?

Crit'Air-märket krävs endast i specifika zoner. Paris är den första zonen i Frankrike där Crit'Air är obligatoriskt måndag till fredag mellan kl 8.00 och 20.00.

På andra håll i Frankrike kan märket krävas på särskilt förorenade dagar i större städer som Grenoble, Toulouse, Lille, Lyon, Strasbourg och Annecy. Från 2025 ska alla städer med fler än 150 000 invånare ha etablerat en lågutsläppszon.

France.fr
© France.fr

Vilka regler gäller i de franska miljözonerna?

Den 1 januari 2023 infördes trafikrestriktioner för alla Crit'Air 5-kategorier samt fordon som inte klassificerats med ett Crit'Air-märke. I vissa städer påverkar begränsningarna även kategorin Crit'Air 4. Vissa städer erbjuder förare ett pass som ger tillgång till stadskärnan ett begränsat antal gånger under året.

Här är en översikt över vilka regler som gäller i Frankrikes 11 miljözoner:

– I Paris och området kring Paris kommer du från och med 1 juli 2023 endast att kunna röra dig i staden i ett fordon med Crit'Air märkta 1 och 2. Fordon med Crit'Air 3, 4 och 5 eller som är oklassificerade kommer att förbjudas att köra in i staden. – I Lyon är Crit'Air 5 och oklassificerade fordon, föremål för trafikrestriktioner. Under perioden 2024 till 2026 kommer Crit'Air kategori 4, 3 och 2 kontinuerligt att omfattas av samma restriktioner. – I Marseille kommer det att vara förbjudet för Crit'Air kategori 4-fordon eller högre att resa i staden från 1 september 2023. – I Toulouse är Crit'Air kategori 4 och 5 samt oklassificerade fordon, föremål för trafikrestriktioner. – I Strasbourg är det förbjudet att köra inom ZFE-m-zonen med Crit'Air 4 och 5 kategorier. – I Nice är Crit'Air 5 och oklassificerade fordon, föremål för trafikrestriktioner. – I Montpellier är Crit'Air kategori 5 och oklassificerade fordon inte tillåtna att köra i staden. – I Grenoble träder förbudet mot Crit'Air kategori 5-fordon i miljözonen i kraft den 1 juli 2023. – I Rouen har alla fordon med Crit'Air kategori 4 och 5 samt oklassificerade fordon inte kunnat köra i staden sedan den 1 september 2022. Tillstånd har dock beviljats för motorcyklar med två, tre eller fyra hjul, som kommer att återkallas den 31 augusti 2023. – I Reims trädde trafikrestriktioner i kraft den 1 januari 2023 för Crit'Air kategori 4 och 5 fordon. – I Saint-Etienne berörs inte privata och tvåhjuliga fordon av trafikrestriktionerna.

Dessutom kan ytterligare trafikrestriktioner gälla under perioder då föroreningarna i en stad är som störst. Du kan läsa mer om de franska städernas miljözoner på regeringens hemsida här.

Var kan man få ett Crit'Air-märke?

Förare kan beställa Crit'Air-märket här. Bilar från 1997 eller äldre kan inte få Crit'Air-märket. Därför får dessa bilar inte köra i Paris på vardagar eller i andra zoner där märket krävs.

Crit'Air-märken skickas endast med post. Kom därför ihåg att kolla sidan i god tid före semestern. Om du inte har Crit'Air-märket där det krävs kan du debiteras böter på €68 för bilar och €135 för bussar.

Mer information

Av France.fr

Se mer