Collection Pinault, Paris: Vårens stora kulturhändelse bakom kulisserna

Collection Pinault installerar sig i Paris, i den gamla börshusbyggnaden Bourse de Commerce som har helrenoverats under ledning av den japanska arkitekten Tadao Ando. Inför den planerade öppningen presenterar nu det framtida museet detta stora projekt i form av foton på byggarbetsplatsen, skisser och datorgrafik. Ett projekt som kombinerar arkitektur och samtidskonst med ett historiskt monument.

Öppningen av Collection Pinault planerades ursprungligen till våren 2021 men har skjutits upp på grund av coronavirus.


Den historiska byggnaden upphör aldrig att väcka nyfikenhet hos parisbor och besökare som passerar området kring Hallarna i hjärtat av Paris. Bakom presenningar och byggnadsställningar har Bourse de Commerce under de tre senaste åren genomgått en fullständig omvandling. Den franske affärmannen och mecenaten François Pinault, som är en stor samlare av samtidskonst med över 5000 verk från 1900- och 2000-talen, utvidgar nu på denna prestigefyllda plats sitt nätverk av permanenta museer. Collection Pinault tar härmed ytterligare ett steg framåt och detta museum kommer att inta en central plats i presentationen av konstsamlingarna, i samarbete med Collections Pinaults andra museer Palazzo Grassi, Punta della Dogana och Teatrino i Venedig.

En perfekt kupol

För genomförandet av detta projekt fortsätter François Pinault sitt samarbete med Tadao Ando, arkitekten som arbetade med restaureringen av de venetianska byggnaderna där hans konstsamlingar ställs ut. Tado Ando förklarar:

”Som en hyllning till stadens minne som finns inristat i väggarna på Bourse de Commerce skapade jag ett nytt utrymme som inpassas i det befintliga för att ge nytt liv åt hela denna rymd som kommer att tillägnas samtidskonst. Arkitekturen blir som en länk mellan det förflutna, nuet och framtiden”.

Kupolen rekonstrueras enligt arkitektens ritningar för att framhäva konstverken på bästa sätt.

Cylindrisk konstruktion

Arbetena med omvandlingen av byggnaden Bourse de Commerce har genomförts på rekordtid för denna typ av projekt. Tillträdet till byggnaden skedde visserligen i januari 2017 men ombyggnadsarbetena påbörjades inte förrän året därpå och beräknas vara avslutade våren 2020. Cylindern som designats av Tadao Ando utgör mittpunkten i byggnadens inre och har utställningsytor på båda sidor med en total yta på 3000 m2 uppdelad i moduler på 100 till 600 m2. Här kommer man att visa temautställningar och monografiska utställningar men även nyproduktioner, uppdragsverk, carte blanche-utställningar och in situ-projekt.

Av glas och metall

Kupolen av glas och metall är symbolen för Bourse de Commerce och den blev klassificerad som ett historiskt monument 1986. Men byggnaden har uppmärksammats av kulturarvets beskyddare mycket tidigare än så. Médici-kolonnen klassificerades redan 1862, samtidigt som Notre-Dame de Paris och Sainte-Chapelle, och byggnaden fick sin fullständiga klassificering 1975. Kupolen har tillägnats särskild uppmärksamhet i samband med omvandlingen: "Kupolens gjutjärnsstruktur har bevarats och det nya glastaket är utformat med en teknik som kommer att ge ett avsevärt bättre skydd för målade dekorer och de konstverk som ställs ut", uppger man på Collection Pinault. Förutom kupolen omfattar restaureringsprojektet utvändiga och invändiga fasader, tak och även dukarna vid kupolens fot.

En restaurerad väggmålning

Panoramamålningen inne i kupolen är en av skatterna i Bourse de Commerce. Alix Laveau och dennes team av restauratörer som auktoriserats av la Direction des musées de France arbetade under flera månader på 20 meter höga byggnadsställningar med restaureringen av denna historiska väggmålning från 1800-talet. Den är 10 meter hög och 140 meter bred och sträcker sig sålunda över 1400m²! Den enorma målningen som gjorts av fem konstnärer är klassificerad som ett historiskt monument och är en hyllning till handeln mellan de fem kontinenterna. Besökare kommer att kunna studera detta ”Handelspanorama” från gångbron på toppen av cylindern, designad av arkitekten Tadao Ando.

Mellan Louvren och Hallarna

För ytterligare information:

Collection Pinault i Paris kommer att omfatta alla konstdiscipliner och erbjuder moderna konstutställningar samt konferenser, konserter, projektioner och föreställningar.

Collection Pinault - Bourse de Commerce (Extern länk)

Förbered din resa till Paris (Extern länk)

Här öppnar Collection Pinault sina dörrar i Paris: 

Collection Pinault - Bourse de Commerce ligger i den vänstra änden av området Hallarna, mellan Hallarnas trädgårdar och Rue du Louvre, nära Seine.