Kvalitetsgarantier inom fransk turism

Qualité Tourisme, Les Plus Beaux Villages de France och andra utmärkelser garanterar äktheten, unikheten och tillgängligheten av de platser du besöker under din resa.

Qualité Tourisme ™

Qualité Tourisme™-utmärkelsen skapades med avsikt att förbättra kvaliteten på turisttjänster i Frankrike och bättre ta emot turister. Utmärkelsen omfattar alla turisttjänster:

 • Boende
 • Gästfrihet / catering
 • Caféer, brasserier
 • Kongresscenter
 • Resebyråer
 • Transport
 • Turistbyråer

Utmärkelsen tilldelas anläggningar som redan har engagerade sig att garantera kvaliteten på sin service. Detta innefattar anläggningar som:

 • Anslutit sig till hälso-och säkerhetsbestämmelser
 • Respekterar den rättsliga klassificeringen

Kvalitetsmetoden:

 • Respektera de nationella åtagandena för att garantera kvalitet
 • Baseras på en extern revision
 • Ger obligatorisk behandling av kundklagomål
 • Ger lättillgängliga kundundersökningar i varje anläggning

Plus Beaux Villages de France

Föreningen Plus Beaux Villages de France samlar 156 byar över hela Frankrike, kända för sitt enastående kulturarv. Märkta byar måste följa en kvalitetsstadga.

För att få använda sig av denna klassificering måste byn i fråga ha en maximal befolkning på 2 000 invånare och minst 2 skyddade områden eller monument (klassificerade eller registrerade). Ansökan måste godkännas efter överläggning av kommunfullmäktige (vilket kräver ett kollektivt åtagande för det föreslagna projektet).

När dessa första krav är uppfyllda och efter en bedömning på ort och ställe kommer borgmästaren i byn att underteckna kvalitetsstadgan som officiellt erkänner byns inträde i föreningen..

Tourisme & Handicap

Inrättad 2001 har Tourisme & Handicap -utmärkelsen som avsikt att ge korrekt, objektiv och entydig information om tillgängligheten av turistorter och anläggningar när det gäller de 4 vanligaste typerna av funktionshinder (motoriska, mentala, auditiva och visuella) och att utveckla ett anpassat turistutbud.

Europeiska miljömärket

Vad är det europeiska miljömärket?

Skapat 1992 är den europeiska miljömärket den enda officiella miljömärkning som kan användas i alla EU:s medlemsländer. Denna utmärkelse är i relation till produkter och tjänster.

Denna ekologiska märkningen tar i beaktande "livscykeln av en produkt från materialutvinning, tillverkning, distribution och användning till återanvändning" lika mycket som kvalitet och användning.

Vilket syfte tjänar det europeiska miljömärket?

Den europeiska miljömärkningen tilldelas produkter och tjänster som tar hänsyn till miljön. Utmärkningen försäkrar produkternas miljövänlighet och att de har mindre miljöpåverkan under produktens hela livslängd.

De märkta produkterna och / eller tjänsterna anses vara i överensstämmelse med precisa kriterier som nämns i de tillämpliga standarder som anges för varje kategori av produkter och tjänster.

Denna utmärkning är ett svar på behovet på information om den ekologiska kvaliteten på produkter och tjänster.

I Frankrike 180 inkvarteringsanläggningar certifierade med det europeiska miljömärket.

Blåa flaggan – Le Pavillon Bleu

Den blåa flaggan är en miljömärkning som ges till stränder och kusområden som bedriver samordnat miljöarbete.

Det delas ut årligen på frivillig basis utifrån 4 kriterier: miljöutbildning och information, vattenkvalitet, miljöledning, säkerhet och service.

Listan över dessa utmärkelser är inte heltäckande tveka därför inte att ställa frågor på ort och ställe!

Paris