Natuurparken in Frankrijk

De natuur in Frankrijk is ongelooflijk gevarieerd: bergen, rivieren, bossen en meren. Ook leven in Frankrijk diersoorten die in Nederland al niet meer voorkomen, zoals de beer, de wolf, de lynx en de marmot. Door de groei van het toerisme, de toenemende verstedelijking en de ontvolking op het platteland is een goede bescherming van de natuur noodzakelijk. Vanaf het begin van de 20e eeuw zijn in Frankrijk steeds meer natuurgebieden uitgeroepen tot beschermd park of reservaat.

Frankrijk kent natuurreservaten, nationale natuurparken en regionale natuurparken

Al deze parken en natuurreservaten worden op nationaal en regionaal niveau beheerd. Men houdt zich onder meer bezig met het waterbeheer, bosbeheer en de bescherming van flora en fauna. De parken zijn verschillend: sommige liggen in een vulkanisch gebied, andere in het hooggebergte of bosrijke gebieden. Een aantal parken beschikken over een rijke flora en fauna. Het algemene doel is de bescherming van het natuurlijke en historische erfgoed en de ontwikkeling en beheersing van het toerisme in de verschillende gebieden.

Nationale parken

De 10 nationale parken van Frankrijk zijn opgericht ter bescherming van het milieu, de flora en de fauna. Het beheer van de nationale parken is gericht op duurzaamheid en natuurbehoud. De parken zijn van onschatbare waarde en onlosmakelijk verbonden met het culturele erfgoed van Frankrijk. Zowel nationaal als internationaal hebben de parken een grote uitstraling. In het hart van elk park wordt de allerhoogste prioriteit gegeven aan de bescherming van het milieu, de diersoorten, de plantensoorten, de landschappen en het cultureel erfgoed. Naast het beheer van het park zijn er voorzieningen voor de ontvangst van het publiek. Iedereen is welkom, maar omdat het een beschermd natuurgebied is, zijn er wel regels. De gedragsregels zijn heel eenvoudig en worden ingegeven door gezond verstand en respect voor de medemens en de natuur.

De 10 nationale parken zijn:

  • Parc National des Calanques (Provence-Alpes-Côte d'Azur / Bouches-du-Rhône)
  • Parc National des Cévennes (Occitanië / Lozère en Gard)
  • Parc National des Ecrins (Auvergne-Rhône-Alpes / Isère en Provence-Alpes-Côte d'Azur / Hautes-Alpes)
  • Parc National de la Guadeloupe (Frans overzees gebied)
  • Parc National de Guyane (Frans overzees gebied)
  • Parc National du Mercantour (Provence-Alpes-Côte d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence en Alpes-Maritimes)
  • Parc National de Port-Cros (Provence-Alpes-Côte d'Azur / Var)
  • Parc National des Pyrénées (Nouvelle-Aquitaine / Pyrénées-Atlantiques en Occitanië / Hautes-Pyrénées)
  • Parc National de la Réunion (Frans overzees gebied)
  • Parc National de la Vanoise (Auvergne-Rhône-Alpes / Savoie)

Meer informatie is te vinden op de website van de nationale parken (Externe link)

Regionale natuurparken

Frankrijk telt op dit moment 51 regionale natuurparken. De regionale parken richten zich vooral op de bescherming van de dunbevolkte plattelandsgemeenten in Frankrijk. In de regionale natuurparken zijn de landschappen, het natuurlijk milieu en het cultureel erfgoed van hoge kwaliteit, maar ook bijzonder kwetsbaar. De parken zorgen voor de instandhouding van de natuurlijke rijkdommen, zowel op cultureel als op menselijk vlak, zoals het in stand houden van populaire tradities en het behoud van technische kennis. In iedere regio van Frankrijk liggen één of meerdere regionale natuurparken.

Meer informatie en een overzichtskaart van de parken is te vinden op de website van de regionale natuurparken (Externe link)

Natuurreservaten

Frankrijk kent al vanaf het begin van de 20e eeuw de réserves naturelles. Deze natuurreservaten zetten zich in voor het behoud van het natuurlijk erfgoed van een streek voor de komende generaties door de bescherming van de biodiversiteit en de natuur. Er wordt voorlichting en onderwijs gegeven. Elke regio in Frankrijk heeft wel een aantal natuurreservaten.

Meer informatie is te vinden op de website van de beschermde natuurreservaten (Externe link)