Reunions bergstoppar, kitteldalar och vallar är nu klassade som världsarv av UNESCO

Ett väntat och välförtjänt erkännande av den europeiska ön i Indiska oceanen. Den 1 augusti 2010 blev Réunions ”**Bergstoppar, kitteldalar och vallar**” ett naturvärldsarv. Det unika landskapet där berg smälter samman med hav och klippformationer ståtligt tornar upp sig och där dessutom 30 procent av ytan har förblivit orörd, gör Réunion till ett exceptionellt turistresemål.

Det är en gåva till Réunions invånare som älskar sin ö med dess enastående natur. De respekterar öns unika kulturarv och är stolta över sin identitet och sina naturlandskap.
Nu hör Réunion till de platser som fått detta prestigefyllda erkännande, vars målsättning är att "skydda kultur- och naturarv med ett enastående värde för mänskligheten mot hoten från en värld i snabb utveckling".

Réunions nationalpark är Frankrikes nionde i ordningen och visar upp öns naturarv i all sin prakt. Den omfattar en enastående natur med rik biologisk mångfald och ett landskap med fler än 300 inhemska växtarter, en sällsam fauna och en aktiv vulkan.
Den lokala dansen maloya, som förra året lades till UNESCOS lista över immateriella världsarv, bekräftar ytterligare Réunions särart.

Réunions nationalpark

Trots sin ringa storlek (2 500 km²), erbjuder Réunion tusen tillfällen till en hänförande naturupplevelse. Réunion är ett vulkaniskt berg som reser sig ur havet och kulminerar på 3 070 meters höjd. I öns mitt har tre släckta kratrar omvandlats till tre kitteldalar (Cilaos, Mafate och Salazie). Vulkanen Piton de la Fournaise, som är en av världens mest aktiva, och högplatån Plaine des Sables med sitt månlika landskap gör ett oförglömligt intryck på alla besökare. Det gynnsamma klimatet har förvandlat berget till en Edens lustgård och flera av skogarna på bergsluttningarna är helt orörda.

Eftersom man på Réunion lyckats bevara sitt exceptionella naturarv är det befogat att 40 procent av öns yta idag är nationalpark. Parken som sträcker sig över totalt 105 000 hektar är den nionde nationalparken i Frankrike och inbegriper 23 av öns kommuner. Den visar upp öns naturarv i all sin prakt och omfattar en enastående natur med rik biologisk mångfald och ett landskap med fler än 300 inhemska växtarter, en sällsam fauna och en aktiv vulkan.

Tre områden utgör tillsammans nationalparken, vars syfte är att bevara öns naturarv och skydda miljön:

• Öns centrala del, "le cœur", består nästan uteslutande av naturområden med en betydande ekologi, flora och fauna. Området omfattar både naturreservaten Roche Éoche och Saint-Philippe Mare Longue samt särskilda skyddade zoner för den endemiska stormfågelart som häckar där.

• Den bebodda centrala delen, "le cœur habité", med dess 800 invånare, utgörs av Cirque de Mafate och Trois-Salazes.

• Den centrala uppodlade delen, "le cœur cultivé", består av flera områden med odlad mark, betesmarkerna i Piton de l'Eau, åkrarna i Sans Souci och Bélouve-tamarinderna i Plaine des Palmistes.

Nationalparkens uppgift är att bevara bergens enastående kultur- och naturarv, samtidigt som man satsar på hållbar utveckling och turism.

Cirque de Mafate

Cirque de Mafate är fotvandringens mecka på Réunion. Det är en labyrint bland bergen, utan vägar och bilar, helt förbehållet fotvandraren. Den populäraste ingångsvägen är Col des Bœufs som utgör gränsen mellan Mafate och Cirque de Salazie.

Den nås via Grand Ilet, och därifrån leder den kortaste leden till La Nouvelle, som är Cirque de Salazies ”huvudort” (här finns ett flertal butiker och semesterbostäder). I Mafate finns ett nät av vandringsleder som räcker för flera dagars vandring. Andra möjliga ingångsvägar är från östsidan via Rivière des Galets, via kanalsystemet i Orangers (på en smal bergväg längs kanten av klippan) eller genom att klättra nedför Maïdo-klippans branta väggar.

Saint Denis