Bilferie i Frankrike: husk miljømerket Crit’Air

For å redusere forurensningen har man på flere steder i Frankrike innført spesielle miljøsoner kalt ” ZCR” eller ”Zones à circulation restreinte”, hvor det er påbudt å ha Crit’Air-merket i bilen og for øvrig følge gjeldende regler og restriksjoner. Dette gjelder også for biler som ikke er registrert i Frankrike

Hva er Crit’Air-merket?

Med Crit’Air-merket blir biler og andre motorkjøretøy inndelt i seks kategorier, avhengig av hvor forurensende de er. Når man kjører inn i en ZCR-sone vil eventuelle restriksjoner være skiltet.
Crit’Air-merket er påkrevet for alle kjøretøy (personbiler, motorsykler, busser) – og merket er gyldig for resten av bilens levetid.

I hvilke soner kreves Crit’Air-merket?

Crit’Air-merket er kun påkrevet i spesifikke soner. Paris (intra-muros) er den første sonen i Frankrike, hvor Crit’Air har vært obligatorisk fra mandag til fredag mellom kl. 8 og 20 siden juli 2017.

Andre steder i Frankrike kan merket være obligatorisk på dager med høy luftforurensning i storbyer som Grenoble, Toulouse, Lille, Lyon, Strasbourg og Annecy. Andre byer kan legges til fortløpende. Klikk her (ekstern link) for en oppdatert liste over områder hvor Crit’Air merket er påbudt.

Hvis man ikke har Crit’Air-merket på bilen i ZCR-sonene, kan man bli ilagt en bot.

Siden Crit’Air-merkene kun sendes med post, er det viktig å sjekke siden i god tid før ferien.

Biler fra 1997 eller tidligere kan ikke få Crit’Air-merket. Derfor må disse bilene ikke kjøres i Paris på hverdager, eller i andre soner der merket er påkrevd.

Hvor skaffer du deg et Crit’Air-merke?

Bilister kan bestille Crit’Air-merket på Ministère de la Transition Ecologogique et Solidaires hjemmeside (ekstern link) .

Hvis man ikke har Crit’Air-merket der hvor det er påkrevet, kan man bli ilagt en bot på 68 € for personbiler og 135 € for busser.