Bilferie i Frankrike: husk miljømerket Crit’Air

For å redusere forurensningen har man flere steder i Frankrike innført spesielle miljøsoner kalt ” ZCR” eller ”Zones à circulation restreinte”, hvor det er påbudt å ha Crit’Air-merket i bilen og forøvrig følge gjeldende regler og restriksjoner. Dette gjelder også for biler som ikke er registrert i Frankrike

Hva er Crit’Air-merket?

Med Crit’Air-merket blir biler og andre motorkjøretøy inndelt i seks kategorier, avhengig av hvor mye de forurenser. Når man kjører inn i en ZCR-sone vil eventuelle restriksjoner være skiltet.
Crit’Air-merket er påkrevd for alle kjøretøy (personbiler, motorsykler, busser) – og gjelder for resten av bilens levetid.

I hvilke soner kreves Crit’Air-merket?

Crit’Air-merket er kun påkrevet i spesifikke soner. Paris (intra-muros) er den første sonen i Frankrike der Crit’Air er påbudt fra mandag til fredag mellom kl. 08 og 20 siden juli 2017.

Andre steder i Frankrike kan merket være obligatorisk på dager med høy luftforurensning i storbyer som Grenoble, Toulouse, Lille, Lyon, Strasbourg og Annecy. Andre byer kan legges til fortløpende. Klikk her (ekstern link) for en oppdatert liste over områder der Crit’Air merket er påbudt.

Fra 2025 skal alle byer med flere enn 150.000 innbyggere ha etablert en lavutslipps/miljøsone.

Hvis man ikke har Crit’Air-merket på bilen i ZCR-sonene, kan man bli ilagt en bot.

Hva er det gjeldende regelverk?

Fra den 1. januar 2023 vil samtlige kjøretøy med Crit’Air 5 og uten Crit'Air merke bli underlagt ferdselsrestriksjonene som gjelder i ZCR miljøsonene. I visse byer vil dette også gjelde for Crit’Air 4 kategorien. Flere byer/tettbygde strøk tilbyr dessuten særlige kjøretillatelser eller pass til sjåfører som gir begrenset adgang til bysentrum noen ganger i året.

Her er en oversikt over gjeldende (og kommende) regler i Frankrikes 11 miljøzoner:

 • I Paris og omegn håndheves et ferdselsforbud for Crit’Air 3 kjøretøy fra den 1. juli 2023 (i tillegg til Crit’Air 4 og 5 kategoriene samt uklassifiserte kjøretøy uten Crit'Air merket). Kun kjøretøy med Crit'Air 1 og 2 får ferdes inn i byen.
 • I Lyon berøres private kjøretøy i Crit’Air 5-kategorien eller uklassifisert av ferdselsrestriksjonene. Kjøretøy under Crit’Air 4, 3 og 2 omfattes gradvis mellom 2024 og 2026.
 • I Marseille vil all ferdsel for Crit’Air 4 kjøretøy forbys fra 1. september 2023.
 • I Toulouse er samtlige Crit’Air 4, 5 samt uklassifiserte kjøretøy omfattet av ferdselsrestriksjoner siden 1. januar 2023
 • I Strasbourg forbys trafikkferdsel for Crit'Air 4 og 5 kjøretøy i ZFE-m sonen.
 • I Nice gjelder trafikkrestriksjoner for private kjøretøy under kategorien Crit’Air 5 eller uklassifisert siden 1. januar 2023.
 • I Montpellier gjelder ferdselforbud for Crit’Air 5/uklassifiserte kjøretøy siden 1. januar 2023
 • I Grenoble vil et ferdselsforbud i miljøsonen tre i kraft fra 1. juli 2023 for Crit’Air 5 kjøretøy samt umerkede kjøretøy.
 • I Rouen er det ferdselsforbud for samtlige motorkjøretøy med Crit'Air 4 og 5 samt umerkede kjøretøy siden 1. september 2022. Unntak gjelder for to- og trehjulskjøretøyer samt motoriserte firehjulinger inntil 31. august 2023.
 • I Reims gjelder forbudet kjøretøy i Crit’Air 4 og 5 kategoriene siden 1. januar 2023.
 • I Saint-Etienne er private kjøretøy og tohjulinger unntatt fra restriksjonene
  Utover dette kan tilleggsrestriksjoner tre i kraft ved særlig høye utslippsmålinger.

Hvor skaffer du deg et Crit’Air-merke?

Bilister kan bestille Crit’Air-merket på Ministère de la Transition Ecologogique et Solidaires hjemmeside (ekstern link) .
Biler fra 1997 og eldre kan ikke få Crit’Air-merket. Derfor må disse bilene ikke kjøre i Paris på hverdager, eller i andre soner der Crit'Air merket er påkrevet.

Siden Crit’Air-merkene kun sendes med post, er det viktig å sjekke siden i god tid før ferien.
Har man ikke Crit’Air-merket der hvor det er påkrevet, kan man bli ilagt en bot på 68€ for personbiler og 135€ for busser.

For mere informasjon:

-Her kan du se hvilket Crit’Air-merke du trenger (ekstern link)
-Bestill ditt Crit’Air-merke (ekstern link)