Survivalwoorden in het Frans

Met deze handige woorden en zinnen kun jij je prima verstaanbaar maken in het Frans. Bon courage!

Bedanken

Alstublieft (beleefdheidsvorm bij een vraagstelling): S'il vous plaît
Alstublieft (beleefdheidsvorm bij het aanreiken van iets): Voilà
Dank u wel: Merci
Geen dank: De rien
Sorry: Pardon
Het maakt niet uit / Het is goed: ça ne fait rien

Groeten

Goedemorgen: Bonjour

Goedemiddag: Bonjour

Hallo: Bonjour

Goedenavond: Bonsoir

Welterusten: Bonne nuit

Tot ziens: Au revoir

Tot later: À bientôt

Tot straks: À tout à l'heure

Hulp vragen

Sorry meneer: Pardon, Monsieur

Mevrouw: Madame

Mejuffrouw: Mademoiselle

Spreekt u Engels?: Parlez-vous anglais?

Ja: Oui

Nee: Non

Het spijt me: Je suis désolé(e)

Ik spreek geen Frans: Je ne parle pas français

Ik snap het niet: Je ne comprends pas

Ik snap het een beetje: Je comprends un peu

Kunt u langzamer spreken alstublieft?: Parlez plus lentement, s'il vous plaît

Kunt u dat herhalen alstublieft?: Répétez s'il vous plaît

Mag ik u iets vragen?: Est-ce que je peux vous demander quelque chose?

Kunt u me helpen alstublieft?: Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît?

OK: D'accord

Natuurlijk: Bien sûr

Waar is/waar zijn...?: Où est/sont...?

Hartstikke bedankt: Merci beaucoup

Vragen stellen

Wie: Qui?

Wat: Quoi?

Waarom: Pourquoi?

Wanneer: Quand?

Waar: Où?

Hoe: Comment?

Hoeveel is het: C'est combien?

Cijfers

0: zéro

1: un

2: deux

3: trois

4: quatre

5: cinq

6: six

7: sept

8: huit

9: neuf

10: dix

11: onze

12: douze

13: treize

14: quatorze

15: quinze

16: seize

17: dix-sept

18: dix-huit

10: dix-neuf

20: vingt

21: vingt-et-un

22: vingt-deux

30: trente

40: quarante

50: cinquante

60: soixante

70: soixante-dix

80: quatre--vingt

90: quatre-vingt-dix

100: cent

200: deux cents

1000: mille

Rangtelwoorden

Eerste (m): Premier

Eerste (v): Première

Tweede: Deuxième

Derde: Troisième

Vierde: Quatrième

De tijd

Hoe laat is het: Quelle heure est-il?

Het is drie uur: Il est trois heures

Kwart over drie: Trois heures et quart

Half vier: Trois heures et demie

Kwart voor drie: Trois heures moins quart

Tien voor drie: Trois heures moins dix

Tien over drie: Trois heures dix

Het is 12 uur 's middags: Il est midi

Het is middernacht: Il est minuit

Vijf minuten geleden: Il y a cinq minutes

Over een half uur: Dans une demi-heure

Sinds 7 uur 's avonds: Depuis sept heures du soir

Na 8 uur 's avonds: Après huit heures du soir

Voor negen uur: Avant neuf heures

Wanneer begint het?: À quelle heure est-ce que ça commence?

Hij was op tijd: Il est venu à l'heure

Vroeg: tôt

Laat/vertraging: En retard

Betalen

De rekening alstublieft: L'addition, s'il vous plaît

Hoeveel is het: C'est combien?

Is de bediening inbegrepen: Le service est compris?

Dat is voor u: C'est pour vous