Jogi információk

A digitális gazdaságba vetett bizalomról szóló törvény 6-III és 19. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatjuk a következőkről:

A www.france.fr címen elérhető jelen honlap (a továbbiakban: „Honlap”) szerkesztője:

Le GIE Atout France,
melynek székhelye 200/216 rue Raymond Losserand - CS 60043 - 75680 PARIS Cedex 14
Telefon: +33 1 42 96 70 00
Bejegyzési szám a Párizsi Cégbíróságon: 340 709 211
Közösségi adószám: FR 39340709211

E-mail cím: legal@atout-france.fr.

A Honlap felelős szerkesztője az Atout France vezérigazgatója, Caroline Leboucher asszony.

A Honlap üzemeltetője:

Oxalide
melynek székhelye,
25 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris
Telefon: +33 1 75 77 16 50

Szellemi tulajdon

E Honlap egésze a francia jog (konkrétan a szellemi tulajdon és a személyes adatok tekintetében), valamint a nemzetközi jog hatálya alá tartozik.

A Honlapon található információkat, piktogramokat, ikonokat, fényképeket, képeket, szövegeket, hangsávval ellátott vagy anélküli videókat és egyéb elemeket az Atout France ipari és/vagy szellemi tulajdonjoga védi, vagy ezek reprodukálása és megjelenítése engedély alapján történik.

Ezért minden részleges vagy teljes reprodukálás, megjelenítés, adaptálás, fordítás és/vagy módosítás, illetve bármilyen módon történő továbbítás tilos az Atout France kifejezett előzetes írásos engedélye nélkül.Az ilyen tettek a szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv L.335-2 és azt követő cikkeinek értelmében hamisításnak minősülnek.

A szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv L122-5 cikkének értelmében a szellemi tulajdonjogok által védett anyagok papír alapú másolása saját felhasználásra engedélyezett.

Felhasználási kérelmeivel vagy a témával kapcsolatos tájékoztatásért vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

  • Atout France, Secrétariat Général,
  • 200/216 rue Raymond Losserand - CS 60043 - 75680 PARIS Cedex 14
  • vagy on-line a következő címen: legal@atout-france.fr.

Az Atout France és partnereinek márkái, valamint a Honlapon hivatkozott és feltüntetett logók bejegyzett védjegyek.

A szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv értelmében ezeknek a márkáknak vagy logóknak a Honlapon szereplő elemek alapján való teljes vagy részleges reprodukálása tilos az Atout France kifejezett előzetes engedélye nélkül.

Az Atout France nem vonható felelősségre, ha az internetfelhasználók a Honlapon elhelyezett hivatkozások segítségével más hálózati forrásokat látogatnak meg.

A személyes adatok védelme

A személyes adatok védelmének biztosítása meghatározó eleme annak a bizalmi kapcsolatnak, amit Önnel szeretnénk kialakítani.

A látogatók, partnerek, tagok, ügyfelek, olvasók vagy potenciális ügyfelek, közszolgáltatásokat igénybe vevők, szakemberek vagy magánszemélyek személyes adatait az Atout France a következő célokból gyűjti és kezeli:

• meghívás az általunk és partnereink által szervezett eseményekre, és a részvétel lehetővé tétele;
• üzenetek küldése (hírlevél, katalógusok stb.);
• termékeink és szolgáltatásaink felajánlása, vagy partnereink termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása;
• honlapunk meglátogatásának és a nyereményjátékainkban való részvétel lehetővé tétele;
• termékeinkre és szolgáltatásainkra, valamint honlapjaink látogatottságára vonatkozó elemzések és tanulmányok készítése;
• a ránk bízott feladatok teljesítésének lehetővé tétele.

Statisztikai felhasználású, közvetett módon személyesnek minősülő adatok szintén gyűjthetők bejelentkezésének és böngészésének kezelése céljából. A sütikre vonatkozó irányelveink megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra:

http://at.france.fr/hu/informacio/adatvedelmi-iranyelvek

Adatkezelést csak az alábbi feltételek egyikének teljesülése esetén végzünk:

• megszereztük a hozzájárulását az adatkezelési műveletekhez;
• nekünk vagy egy harmadik félnek jogos érdeke fűződik az érintett személyes adatok kezeléséhez;
• egy Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése szükségessé teszi az érintett személyes adatok kezelését;
• a ránk vonatkozó törvényi vagy jogszabályi kötelezettségek szükségessé teszik az érintett személyes adatok kezelését.

Ha hozzájárulását kérjük, akkor ennek megszerzése közvetlenül az Önre vonatkozó adatok gyűjtésének engedélyezésére szolgáló űrlapon történik.

Jogainak gyakorlása

A jogainak gyakorlásához (hozzáféréshez, helyesbítéshez, elfeledtetéshez, törléshez, tiltakozáshoz vagy hordozhatósághoz való jog) való nyomtatvány és további részletek ezen a hivatkozáson érhetőek el. Írjon e-mailt a contact.rgpd@atout-france.fr címre vagy küldjön levelet az Atout France, Service juridique, 200/216 rue Raymond Losserand - CS 60043 - 75680 PARIS Cedex 14 címre, személyazonosságának igazolásával.

Emellett panaszt nyújthat be egy felügyeleti hatóságnál – Franciaországban ez a CNIL (francia adatvédelmi hatóság), amelynek címe 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07.

Lehetősége van továbbá arra, hogy elhalálozása esetére a személyes adatai megőrzésére, törlésére és közlésére vonatkozó rendelkezéseket határozzon meg egy megbízható tanúsított harmadik félnél, akinek feladata az elhunyt akaratának teljesítése a vonatkozó jogi kerettel összhangban.

Részletes tájékoztatók

Személyes adatainak kezeléséről és jogairól további részleteket találhat a következő hivatkozáson, amennyiben Ön az Atout France partnere, ügyfele vagy potenciális ügyfele: a tájékoztatás itt érhető el angol nyelven.

A következő címen is felveheti velünk a kapcsolatot:
contact.rgpd@atout-france.fr
Vagy postai úton az Atout France - Service Juridique – 200/216 rue Raymond Losserand - CS 60043 - 75680 PARIS Cedex 14 – Franciaország címen vagyunk elérhetők. A jogai gyakorlására vonatkozó kérelméhez mellékelnie kell egy aláírással ellátott személyazonosító okmánya másolatát, ami lehetővé teszi számunkra az azonosítását.

A felelősség korlátozása

Az Atout France nem vonható felelősségre azokért a pontatlanságokért, amelyek a Honlapon található dokumentumokban a közlésükre fordított minden gondosság ellenére előfordulhatnak.

A Honlapon szereplő információk tájékoztató jellegűek, és nem mentesítik az internetfelhasználót a további személyre szabott elemzés szükségessége alól.

Az Atout France nem vonható felelősségre azokért az információkért, kijelentésekért és véleményekért, amelyek az általa biztosított hivatkozásokon keresztül elérhető honlapokon jelennek meg, és amelyek felett nincs ellenőrzése.

Azok a honlapok, amelyek a france.fr (https://www.france.fr) felé mutató hivatkozást tartalmaznak, felelősséggel tartoznak, amennyiben megsértik a Honlap jó hírnevét.

Az Atout France nem vonható felelősségre az adatok olyan hibás továbbításáért, amit a különböző internetes hálózatok vagy az internetfelhasználó böngészőjének inkompatibilitásai okoznak.

A Honlap használatával kapcsolatos minden jogvita a francia jog hatálya alá tartozik.Az internetfelhasználó elismeri a Párizsi Fellebbviteli Bíróság alá tartozó illetékes bíróságok kizárólagos joghatóságát.