Zásady ochrany osobních údajů

1. CO JE COOKIE?

1.1 Definice

Cookie je textový soubor, který se ukládá do určeného prostoru na pevném disku vašeho koncového zařízení (zejména hardwarového vybavení (počítač, tablet, chytrý telefon atd.), jež používáte k procházení nebo prohlížení webu, aplikace, reklamního obsahu) při používání online služby pomocí vašeho prohlížeče.
Soubor cookie umožňuje jeho vydavateli identifikovat koncové zařízení, ve kterém je uložen, během doby platnosti nebo uložení uvedeného cookie.
Soubory cookie jsou tedy data používaná serverem k odesílání informací o stavu do prohlížeče uživatele a tímto prohlížečem k odesílání informací o stavu zpět na původní server. Informace o stavu mohou být například ID relace, jazyk, datum vypršení platnosti, doména odpovědi atd.

1.2 Právní režim

Článek 32 zákona o ochraně údajů po provedení prvního telekomunikačního balíčku zákonem č. 2004-669 ze dne 9. července 2004 o elektronické komunikaci a audiovizuálních komunikačních službách vyžaduje, aby byl každý uživatel informován jasným a úplným způsobem o účelu každého typu souborů cookie a prostředcích, které má k dispozici, aby se postavil proti jejich instalacím.

2. JAKÉ SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME?

Používáme první čtyři typy souborů cookie, jejichž účely jsou popsány níže.

2.1 Analytické soubory cookie

Jedná se o soubory cookie, které nám umožňují zjišťovat informace o používání a o činnostech na našem webu, vytvářet statistiky, zjišťovat objemy návštěv a používání různých prvků našeho webu (navštívený obsah, trasy), což nám umožňuje zvyšovat zájem a zlepšovat ergonomii našich služeb (nejčastěji zobrazené stránky nebo jejich části, nejčtenější články atd.) a zapamatovat si informace týkající se vašich preferencí při procházení (například volbu jazyka).
V případě našeho webu se jedná o soubory cookie umístěné společností france.fr na vaše koncové zařízení pro potřeby navigace, optimalizace a přizpůsobení našich služeb na webu (tyto soubory cookie se týkají zejména našich řešení webové analýzy).

2.2 Soubory cookie platné po dobu relace

Jedná se o soubory cookie, které jsou odstraněny, jakmile uživatel opustí web.

2.3 Trvalé soubory cookie

Jedná se o soubory cookie, které zůstávají na koncovém zařízení uživatele až do vypršení jejich životnosti nebo dokud je tento uživatel nevymaže pomocí funkce svého prohlížeče.

Výslovný souhlas s instalací trvalých, analytických nebo relačních souborů cookie není povinný, protože údaje se používají pro statistické účely a zde popsané informace jasně informují o povaze, typu a použití souborů cookie.

2.4 Sledovací soubory cookie

Jedná se o soubory cookie, které umožňují sledování uživatelů, například nezpracovaných dat o provozu spojeném s identifikátorem (například IP adresou). Tyto informace jsou uchovávány maximálně po dobu šesti (6) měsíců od jejich prvního vložení bez možnosti prodloužení během nové návštěvy. Po uplynutí této doby jsou tato data vymazána a/nebo anonymizována.

Výslovný souhlas s instalací sledovacích souborů cookie není povinný, protože máme systém pro mazání a/nebo anonymizaci údajů shromažďovaných déle než šest (6) měsíců.

Níže uvedené soubory cookie související s reklamou a soubory cookie třetích stran nejsou používány společností Atout France a jsou uvedeny jen pro informaci.

2.5 Reklamní soubory cookie

Reklamní soubory cookie vyžadují předchozí souhlas uživatele (článek 32 zákona o ochraně osobních údajů).

NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE; Nastavení souborů cookie umožňuje přijetí souhlasu uživatele. Výchozí nastavení internetových prohlížečů je obvykle nastaveno na přijímání souborů cookie, ale je možné jej změnit změnou nastavení prohlížeče. V případě nesprávného nastavení může prohlížeč poskytnout moduly nebo webové platformy, které spravují souhlasy.

Upozorňujeme však, že pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat, některé části našich služeb nemusí být přístupné.

2.6 Soubory cookie třetích stran

Vydávání a používání souborů cookie třetími stranami podléhá zásadám pro „soubory cookie“ stanoveným těmito třetími stranami. Informujeme vás o účelu souborů cookie, o kterých víme, a o prostředcích, které máte k dispozici k rozhodování ohledně těchto souborů cookie. Je pravděpodobné, že na naše webové stránky vložíme počítačové aplikace třetích stran, které vám umožňují sdílet obsah našich webových stránek s jinými lidmi nebo informovat jiné lidi o návštěvě těchto stránek a vašem názoru na obsah těchto stránek. To platí zejména pro tlačítka „Sdílet“, „Doporučit“, „Tweetovat“ atd., používaná sociálními sítěmi, jako je například „Facebook“, „Twitter“, „Pinterest“, „Google +“ atd. Sociální síť poskytující takové aplikační tlačítko vás může pomocí tohoto tlačítka identifikovat, i když toto tlačítko při prohlížení našich webových stránek nepoužijete. Tento typ aplikačního tlačítka může příslušné sociální síti skutečně umožnit sledovat vaše procházení našich webových stránek, a to proto, že váš účet příslušné sociální sítě byl aktivován na vašem koncovém zařízení (otevřená relace) během vašeho procházení našeho webu.

Nemáme žádnou kontrolu nad procesem používaným sociálními sítěmi ke shromažďování informací o vašem procházení našich webových stránek a informací souvisejících s osobními údaji, které mají k dispozici.

Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů těchto sociálních sítí, tak abyste si byli vědomi použití informací o procházení webových stránek, které mohou pomocí těchto tlačítek aplikace shromažďovat, zejména pro účely reklamy. Tyto zásady ochrany vám musí zejména umožnit na sociálních sítích uplatnit vaše volby, zejména nastavení uživatelských účtů pro každou z těchto sítí. Soubory cookie třetích stran na našich webových stránkách pocházejí z aplikací integrovaných do našich webových stránek, z nichž hlavní jsou: Přidat (sdílet na sociálních sítích): atuvc di2 dt loc uid uit Googgle Analytics (statistická měření) utma utmb utmc utmz AT Internet (xiti.com – statistická měření) idrxvr tmst COMMENT

3 - PODMÍNKY ODMÍTNUTÍ/ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ COOKIE

Uložení souboru cookie do koncového zařízení je v zásadě podmíněno vůlí uživatele koncového zařízení, kterou může kdykoli vyjádřit a změnit dle vlastního uvážení.
Pokud jste v prohlížeči povolili ukládání souborů cookie do vašeho koncového zařízení, mohou být soubory cookie vložené do stránek a obsahu, který jste si prohlíželi, dočasně uloženy ve vyhrazené oblasti vašeho koncového zařízení.
Zde jsou uvedeny prostředky, které máte k dispozici pro přijetí/odmítnutí nebo odstranění souborů cookie na našich webových stránkách:

Většina prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie. Můžete se však rozhodnout tyto soubory cookie zablokovat nebo požádat prohlížeč, aby vás varoval, když se webové stránky pokusí implementovat soubor cookie na vašem koncovém zařízení.

Chcete-li změnit správu souborů cookie ve svém prohlížeči, můžete změnit nastavení na kartě ochrany osobních údajů.

Co se týká správy souborů cookie a vašich voleb, je konfigurace každého prohlížeče odlišná. Tato nastavení jsou popsána v nabídce nápovědy vašeho prohlížeče, která vám umožní zjistit, jak upravit předvolby týkající se souborů cookie:

  • Pro Internet Explorer
  • Pro Safari
  • Pro Google Chrome
  • Pro Firefox
  • Pro Opera

Odkazy pro odhlášení analytických souborů cookie

Soubory cookie umisťované společností XITI: http://www.xiti.com/fr/optout.aspx (Externí odkaz) (externí odkaz)

Používání platformy pro správu souborů cookie pro soubory cookie pro sdílení a reklamní soubory cookie

Více informací o behaviorální reklamě a ochraně soukromí na internetu najdete na této adrese: http://www.youronlinechoices.com/fr/ (Externí odkaz) (externí odkaz) a zjistíte registrované společnosti, které vám nabízejí možnost odmítnout nebo přijmout soubory cookie používané těmito společnostmi k přizpůsobení reklam zobrazovaných na vašem koncovém zařízení podle informací o vašem procházení webových stránek.
Součástí této platformy je také soubor cookie, jenž se ukládá při použití tlačítek sdílení.

Vezměte prosím na vědomí, že zohlednění vašich přání je založeno na souboru cookie. Pokud odstraníte všechny soubory cookie uložené ve vašem koncovém zařízení (prostřednictvím vašeho prohlížeče), my ani naši poskytovatelé služeb nebudeme vědět, že jste si vybrali tuto možnost.

4 - VÍCE INFORMACÍ O SOUBORECH COOKIE

Na webových stránkách CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ (Externí odkaz)

Průvodce osvědčenými postupy francouzské unie přímého a internetového marketingu (UFMD): http://www.sri-france.org/documentation/documents-juridiques/guide-ufmd-de-bonnes-pratiques-concernant-lusage-des-cookies-publicitaires/ (Externí odkaz)